Vaste opvang

Kinderdagverblijf Jij & Ik is geopend van 6.45-18.15 uur.
Bij vaste opvang neemt u opvang voor een hele dag namelijk 6.45 – 18.15 uur.

Brengen is tussen 6.45-9.00u en halen tussen 16.00-18.15u. 

Bij vaste opvang kunt u kiezen uit een 48 – 50 of 52 weken contract
Bij 48 weken neemt u 4 aaneengesloten weken vakantie op in het jaar.
Bij 50 weken neemt u 2 aaneengesloten weken vakantie op in het jaar.
Bij 52 weken mag u het hele jaar gebruik maken van de opvang. (m.u.v. gesloten dagen)

Het uurtarief van vaste opvang bedraagt €8,70 Per 1 januari zal er een tariefwijziging plaats vinden. Wanneer er tussentijds een tariefwijziging plaats vind, wordt dit twee maanden van te voren bekend gemaakt. 
De facturering geschiedt maandelijks, vooraf van de maand dat de kinderopvang wordt afgenomen.

Afgemelde dagen/ ziekte dagen zullen niet worden verrekend.